DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 19:52:00 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí‚ okres Šumperk

OP VVV‚ OP JAK

 

Plakát k projektu ZŠ, MŠ Jedlí Šablony OP JAK

 Název projektu: ZŠ, MŠ Jedlí Šablony I OP JAK

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006297

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2023

Ukončení realizace projektu: 31.8. 2025

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 810 204,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Účel dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Nastavené šablony MŠ:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter MŠ a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmýšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí na ZŠ.

Inovativní vzdělávání dětí MŠ

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

 

Nastavené šablony ZŠ:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních škol.

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Nastavené šablony ŠD:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK  a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

 

Plakát k projektu ZŠ a MŠ JEDLÍ 22

Název projektu: ZŠ a MŠ Jedlí 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001930

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 489 521,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a extrakurikulární rozvojová aktivita klub zábavné logiky a deskových her.


 

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Nastavené šablony ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

 

 

Plakát k projektu JEDLÍ ŚABLONY 2

Název projektu: Jedlí šABLONY 2

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_0630/0009861

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 865 044,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola je žadatelem v rámci výzvy číslo 02_18_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Cílem projektu je podpořit mateřskou školu, základní školu a školní družinu při společném vzdělávání dětí a žáků. Personální posílení o školní asistenty. Realizace extrakurikulárních aktivit jako je badatelský klub a projektové dny ve škole.


Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den mimo školu

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

 

Nastavené šablony ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den ve škole

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

 

Nastavené šablony ŠD:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školní družině. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Badatelský klub pro účastníky ŠD

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

 

 

 

Plakát k projektu JEDLÍ ŠABLONY 3

 Název projektu: Jedlí šablony 3

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018878

Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.10. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 473 349,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_080. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Cílem projektu je podpořit mateřskou školu, základní školu při společném vzdělávání dětí a žáků. Personální posílení o školní asistenty. Realizace extrakurikulárních aktivit jako jsou projektové dny ve škole a a využití ICT ve vzdělávání.


Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den ve výuce

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Využití ICT ve vzdělávání

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových metod s využitím informačních a komunikačních technologií ICT. Dále míří na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí.

 

Nastavené šablony ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den ve výuce

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Využití ICT ve vzdělávání

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových metod s využitím informačních a komunikačních technologií ICT. Dále míří na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí.