DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 19:52:00 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí‚ okres Šumperk

 Adresa školy 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí, okres Šumperk

příspěvková organizace

Jedlí 240

78901 Zábřeh 

IČO: 70987157

ID dat. schránky:     whamd3u

telefon:       škola                                      588 881 738

                    školka a výdejna stravy         588 881 739

                    mobil:                                     733 349 553

e-mail:        zsams.jedli@seznam.cz

web:            https://www.zsamsjedli.cz/

 

 Kontakty na zaměstnance školy 

 Vedení školy       
 Mgr. Marie Chamlarová ředitelka 588 881 738, 733 349 553 zsams.jedli@seznam.cz
       
 Základní škola 
 Mgr. Šárka Pulkertová učitelka ZŠ 588 881 738 sarka44444@gmail.com
 Mgr. Simona Poláchová učitelka ZŠ (3., 5. ročník) 588 881 738 simona.polach@seznam.cz
 Mgr. Petra Applová učitelka ZŠ (2., 4. ročník) 588 881 738 applova@seznam.cz
 Tereza Hufová Dis učitelka VV a PČ    588 881 738 hufova.tereza@seznam.cz
                     
 Mateřská škola 
 Dana Matějčková vedoucí učitelka MŠ 588 881 739 ms.jedli@seznam.cz     
 Bc. Tereza Chládková učitelka MŠ 588 881 739 ms.jedli@seznam.cz
       
 Školní družina 
 Veronika Havlíčková vedoucí vychovatelka ŠD 588 881 738 veronika.havlickova54@seznam.cz
 Mgr. Petra Applová vychovatelka ŠD 588 881 738 applova@seznam.cz
 Miroslava Šulová vychovatelka ŠD 588 881 738 mirka.sulova@seznam.cz
       
 Asistentky 
 Veronika Havlíčková asistentka pedagoga II. třída 588 881 738 veronika.havlickova54@seznam.cz
 Petra Juránková asistentka pedagoga I. třída 588 881 739 petejurankova@seznam.cz
 Miroslava Šulová asistentka pedagoga III. třída 588 881 738 mirka.sulova@seznam.cz
       
 Provozní úsek a školní jídelna 
 Bc. Jitka Minářová školnice, pracovnice výdejny 588 881 739 jita.minarova@gmail.com
 

 

 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických

nosičích dat:

Základní škola a Mateřská škola Jedlí, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Jedlí 240, 789 01 Zábřeh

osobně lze podání učinit v ředitelně školy

Úřední hodiny podatelny:

pondělí - pátek    7:30 - 14:00

Elektronická adresa podatelny

(adresa elektronické pošty): zsams.jedli@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: whamd3u

Další možnost elektronické komunikace

telefon:       588 881 738 (ředitelna a ZŠ)

                  588 881 739 (jídelna a MŠ)

                  733 349 553 ředitelka školy

 

Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě:

– statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X),PPT(X)

– soubory vytvořené Microsoft Office PDF, PDF/A

– Portable Dokument Format TXT

– prostý text RTF

– Rich TextFormat statické obrazové dokumenty: JPEG/JFIF

– Joint Photographic Experts Group File Interchange Format TIF/TIFF

– Tagged Image File Format

– nekomprimovaný PNG

– Portable Network Graphics

– datové zprávy z ISDS, ZFO

– nativním formát typu XML aplikace 602XML Filler

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

USB Flash disk

Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

 

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.