DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 19:52:00 

Základní škola a Mateřská škola Jedlí‚ okres Šumperk

 Základní škola 

Ve školním roce 2023/2024 bude navštěvovat školu 31 žáků v pěti ročnících, rozdělených do tří tříd:

I. třída (1. a 2. ročník) – tř. uč. Mgr. Marie Chamlarová, asistentka pedagoga Petra Juránková

    1. roč.  4 žáci (1 dívka)

    2. roč.  8 žáků (3 dívky)

II. třída (4. ročník) – tř. uč. Mgr. Petra Applová, asistentka pedagoga Miroslava Šulová

    4. roč. – 9 žáků (5 dívek)

III. třída (3. a 5. ročník)  tř. uč. Mgr. Simona poláchová, asistentka pedagoga Veronika Havlíčková

    3. roč.  6 žáků (3 dívky)

   5. roč. – 4 žáci (2 dívky)

Provoz zajišťují paní Jaroslava Minářová, Jitka Minářová, Petra Juránková a pan Milan Pospíšil. 

 

 Zájmové útvary a doučování 

Kroužky jsou realizovány dle platného rozpisu, jejichž nabídka bývá zákonným zástupcům předložena během měsíce září. Činnost zahajují 25. září 2022 a končí 31. května 2023. Škola organizuje pro žáky pedagogickou intervenci. Žáky, kteří potřebují podporu doučujeme z ČJ a M nebo pomáháme s docvičováním logopedie. Pro zapsané žáky je docházka do všech útvarů povinná. Učitelé a vedoucí kroužků musí v případě nepřítomnosti vyžadovat písemnou omluvenku dětí podepsanou zákonnými zástupci dětí. ZUŠ má v tomto roce výuku ve čtvrtek.

Nabízíme docházku do Angličtiny hrou, Počítačů, Keramiky, Malé švadlenky a Sporťáku (blíže viz Školní družina).

 

 Školní projekt - Rok v zahradě 

Zaměřili jsme se budování přírodní zahrady školy Jedlí. Cílem projektu je zábavnou a poučnou formou zapojit děti, žáky, rodiče a veřejnost. Žáci by se měli seznámit se základními postupy práce na zahradě, se zacházením s pracovním nářadím. Měli by pochopit vztahy rostlin a živočichů, poznat různé biotopy, rostliny, kameny, stromy, živočichy...